Mezőgazdasági, vidékfejlesztési, biomassza hasznosítási konferenciákon elhangzott előadások.

Ismeretterjesztő előadások a kimeríthetetlen, a megújítható és a megújuló energiaforrások hasznosításáról.

A PTE TTK "Kutatók Éjszakája" rendezvényeken és a fizika oktatása tárgykörében tartott előadások.

Előadások a világítástechnikáról, kerékpáros közlekedésről.

 

A. Szilárd biomassza tüzelés centralizált és decentralizált rendszerekben

B. Vidékfejlesztés decentralizált energetikai kérdései

C. Biomassza hasznosítás országos kutatás fejlesztési konferenciákon

D. Kimeríthetetlen, megújítható, megújuló energiaforrások (ismeretterjesztő előadások)

E. PTE TTK Kutatók éjszakája

F. A fizikai ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás) új tartalmi és módszertani kérdései

G. A világításról, a fényről

H. Kerékpáros közlekedés

 

 

A, Szilárd biomassza tüzelés centralizált és decentralizált rendszerekben

 Letöltés

A1

Német Béla, Borhidi Attila: „Biomassza, mint energiaforrás nagyüzemi előállítása, komplex felhasználása és reciklálásának kidolgozása, valamint ökológiai és területfejlesztési hatásainak vizsgálata” PTE Biomassza Konzorcium I. Munkaértekezlete, PTE TTK Konferenciaterem, Pécs, 2004. szeptember 7.

PPT

A2

Német Béla, Csete Sándor, Borhidi Attila: „Erdészeti biomassza használat és a jövő alternatív tüzelőanyagai - jelen helyzet, lehetőségek, veszélyek” PTE Biomassza Konzorcium Konferenciája, Pécs, Technika háza, 2005. május 13.

PPT

A3

Német Béla, Ulbert József, Sánta Imre, Gábriel Róbert: „Biomassza tüzelésű erőművek helyének, méretének megválasztása. Centralizált és decentralizált rendszerek. Energiastratégia. Környezeti, gazdasági, társadalmi hatások”, PTE Biomassza Konzorcium II. Munkaértekezlete, PTE TTK Konferenciaterem, Pécs, 2006. március 9.

PPT

A4

Német Béla, Szabó Berta, Deák Géza, Illés László: „Erőművi, fűtőművi és családi szintű tűzifa ellátás feltételeinek, tüzelési technológiáknak az összefoglalása. További növényi tüzelőanyagok (vágástéri hulladék, gabonaszalma, energiafű apríték, szalma brikett) és feldolgozási formák kipróbálása”. PTE Biomassza Konzorcium III. Munkaértekezlete, C2. alfeladat, PTE TTK Konferencia terem, Pécs, 2007. július 9.

PPT

A5

Német Béla, Borhidi Attila, Sánta Imre, Gábriel Róbert: „A melléktermékként megjelenő, és az energetikai célból termelt biomassza formák, mint energiaforrások széleskörű felhasználása decentralizált energetikai rendszerekben a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és a településeken. Vidékfejlesztés = mint a vidék és a város újszerű gazdasági kapcsolatrendszere.” MÉRTÉK turizmus környezetvédelem, Pécs EKF előkészítő konferencia, Polgármesteri hivatal, Pécs, 2007. szeptember 29.

PPT

A6

Német Béla: „Lágyszárú biomassza blokk energetikai problémái, egyéb fejlesztési lehetőségek”, „A távhő és a használati melegvíz előállításának újszerű, költséghatékony lehetőségei” PMJV Szakmai Nap, Pécs Megyei Jogú Város közgyűlési terme, Pécs, 2008. március 7.

PPT

A7

Német Béla, Fenyvesi László, Herdovics Mihály, Bohár Géza, Vass István: „BioDryer: út a megtakarításhoz a terményszárításban” Terményszárítás földgáz nélkül, Bemutató anyag, Farmer Expo, Debrecen, 2009. augusztus 26.

PPT

 

 

 

 

B. Vidékfejlesztés decentralizált energetikai kérdései

 Letöltés

B1

Német Béla, Sánta Imre: „A megújuló(?) természeti erőforrások új(?) szerepben,PAB, Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, „A megújuló természeti erőforrások új szerepben” Pécs, PAB székház, 2007. november 29.

PPT

B2

Német Béla, Sánta Imre: „Új energetika, új gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás”, PAB, Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, „A megújuló természeti erőforrások új szerepben” Pécs, PAB székház, 2007. november 29.

PPT

B3

Német Béla, Sánta Imre, Borhidi Attila: „Összefoglaló előadás”, Fórum a hazai energiaellátás kérdéseiről a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, Sólyom László köztársasági elnök látogatása a Dél-Dunántúlon, Kakasd, 2008. június 5.

B4

Német Béla: „Magunk kezébe vesszük a jövőnket. Gyöngyfa, mint kisfalu”, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati anyag, Kisfalu Program 2007; Fórum a hazai energiaellátás kérdéseiről a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, Sólyom László köztársasági elnök látogatása a Dél-Dunántúlon, Kakasd, 2008. június 5.

B5

Német Béla: Nem-fosszilis energiaforrások, ezek energetikája, felhasználásuk”, (Összefoglaló alapvető kérdésekről), Fórum a hazai energiaellátás kérdéseiről a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, Sólyom László köztársasági elnök látogatása a Dél-Dunántúlon, Kakasd, 2008. június 5.

 

B6

Német Béla:Agrárenergetikai berendezések a családi és a kis közösségek energetikai önellátásának biztosítására„Energiafordulat - Úton az energia önellátás felé. Munkamegbeszélés”  Tab, 2009. május 11.

PPT

B7

Német Béla:Családi-, kis közösségi-, és kisrégiós szintű fűtés és HMV biztosítás fenntartható módon”, „Biomassza hatékony energetikai hasznosítása” Dél-Dunántúli Energetikai Klaszter Konferenciája, Mecseki Erdészet Zrt., Pécs, 2009. szeptember 17.

PPT

B8

Német Béla: „Javaslatok a Tüskésrét komplex, ökoszisztéma elvnek megfelelő Ökováros-Ökorégió koncepciójára”, PMJV Polgármesteri Hivatal, Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottsági ülés, Pécs, 2011. május 31.

B9

Német Béla: „Javaslat a PTE Testnevelési- és Sportközpont Ifjúság úti Sportcsarnok + uszoda energetikai és víz kiadásainak, és a Botanikus Kert öntözési költségeinek csökkentésére KEOP–6.2.0/B/09-11 kódszámú (100 % támogatású) pályázattal. 2011. július 7.

PPT

 

 

 

 

C. Biomassza hasznosítás országos kutatás fejlesztési konferenciákon

 Letöltés

C1

Német Béla: „Bioetanol előállítása, CHP, továbbá trigenerációs hasznosítási lehetőségek kistérségi szinten, mikroturbinák alkalmazásával”, „Megújuló és alternatív energiák hasznosítása egy tisztább környezetért” PBKIK Regionális konferencia, Pécsi Kereskedelmi Központ, 2005. szeptember 21.

PPT

C2

Német Béla: „Biomassza kazánok vagy biomassza erőművek?”, Via-futuri -2006, Fenntartható fejlődés a gyakorlatban - konferencia és workshop, Pécs, Dominikánus ház, 2006. november 16-18.

PPT

C3

Német Béla: „Kis és közepes teljesítményű biomassza kazánok és alkalmazási területeik”, Via-futuri – 2007, PTE, Halasi-Nagy József Aula, Pécs, 2007. november 15-16.

PPT

C4

Német Béla, Lukács György, Bohár Géza: „Aprítékkeverék-tüzelésű ipari kazánok fejlesztése”, Via-futuri – 2007, PTE, Halasi-Nagy József Aula, Pécs, 2007. november 15-16.

PPT

C5

Német Béla, Csete Sándor, Borhidi Attila, Sánta Imre: „Lágyszárú biomassza termelés, feldolgozás, felhasználás integrált rendszerei”, RENEXPO 2008, HungExpo, Budapest, 2008. április 24-26.

 PPT 

C6

Német Béla: „Agráripar („megújuló” ipar), mint a harmadik ipari forradalom egyik hajtóereje”, ENERGOexpo 2009 Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia, Debrecen, 2009. szeptember 29. - október 1.

PPT

C7

Német Béla, Herdovics Mihály, Áman Mihály, Lukács György: „Terményszárítás földgáz nélkül, BioDryer: út a megtakarításhoz a terményszárításban”, MTA AMB XXXIV. Kutatási és fejlesztési tanácskozás, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő, 2010. február 2.

 PPT 

C8

Német Béla: „Biogáz szarvasi energiafűből és kukorica szárból…”, 4. Biogáz Konferencia, Biogáz: A megújulók mindenese, RENEXPO Central Europe, Hungexpo Vásárközpont G-F Pavilon, Budapest, 2012. május 10.

 PPT

C9

Német Béla: „Lágyszárú növények szármaradványainak minden igényeket kielégítő aprítása, darálása, tisztítása”, AGROmashEXPO, Hungexpo Vásárközpont, G Pavilon, Budapest, 2014. január 29.

PPT

 

 

 

 

D. Kimeríthetetlen, megújítható, megújuló energiaforrások (ismeretterjesztő előadások)

 Letöltés

D1

Német Béla:Agroenergetikai berendezések”, Pécsi DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt. Megnyitó ünnepség bemutató előadása. Pécs, Móra F. u. 72. 2009. május 26.

 PPT

D2

Német Béla:A fizika, az energetika és a számítástechnika felelőssége a XXI. század első évtizedeiben. Alapvető ismeretekKis Esti Fizika, Dominikánus ház, Pécs, 2010. február 16.

 PPT

D3

Német Béla:A fizika, az energetika és a számítástechnika felelőssége a XXI. század első évtizedeiben. Fejlesztési feladatokKis Esti Fizika, Dominikánus ház, Pécs, 2010. február 16.

PPT

D4

Német Béla:A fizika, az energetika és a számítástechnika felelőssége a XXI. század első évtizedeiben. Agroenergetikai berendezésekrőlKis Esti Fizika, Dominikánus ház, Pécs 2010. február 16.

 PPT

D5

Német Béla, Áman Mihály, Lukács György, Herdovics Mihály: „Mezőgazdasági növényi melléktermék tüzelő kazán, és forróvíz-levegő hőcserélő által biztosított forró levegővel működő terményszárító”, BioDryer Pályázati záró beszámoló MAG Zrt. Budapest, 2011. május 25.

 PPT

D6

Német Béla: „Javaslatok a III. Szentágothai Napok rendezvényein megszervezendő, „Ipari K+F projektek” szekcióba.”, III. Szentágothai Napok, Pécs 2014. november 10-11.

D7

Német Béla: „Lágyszárú növények szármaradványait hasznosító aprító, daráló, tisztító rendszer és ennek mezőgazdasági, agroenergetikai felhasználási lehetőségei”, AGROmashEXPO, Budapest, Hungexpo Vásárközpont, G Pavilon, 2015. január 29.

PPT

D8

Német Béla: „BioDryer szárítótelepi rendszer”, AGROmashEXPO, Budapest, Hungexpo Vásárközpont, G Pavilon, 2015. január 29.

PPT

     
 

E. PTE TTK Kutatók éjszakája

 

E1

Német Béla: "Megújuló energetikai témák” a hétköznapok számára. Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, Jeges Károly terem, Pécs, 2009. szeptember 25.

 PPT

E2

Német Béla: "NULLA $ (€, Ft) költségű energiaforrások: napsugárzás, szélenergia", Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, Jeges Károly terem, Pécs, 2009. szeptember 25.

 PPT

E3

Német Béla: „Hatásfok javítás fizikai és társadalmi feltételei az energia termelői-fogyasztói rendszerekben”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, E/331. terem, Pécs, 2010. szeptember 24.

 PPT

E4

Német Béla: "Hatásfokjavítás az energia termelői-fogyasztói rendszerekben. Ennek fizikai és társadalmi feltételei” Kutatók éjszakája, PTE TTK, TTK, E/331. terem, Pécs, 2010. szeptember 24.

 PPT

E5

Német Béla: „Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? (Hogyan befolyásolja életünket az energiastratégia?)” Kutatók éjszakája, PTE TTK, TTK Jeges Károly terem, Pécs, 2012. szeptember 28.

 PPT

E6

Német Béla: „Passzívház, aktív ház, autonóm ház, ökoház, zéró CO2-épület … Mi, micsoda? Melyik lesz nekem jó?” Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2013. szeptember 27.

PPT

E7

Német Béla: "A FEKETE, a BARNA, a ZÖLD és a KÉK gazdaságok a fizika szemüvegén keresztül". Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2014. szeptember 26.

PPT

E8

Német Béla: "Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?" A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási módszerek és az infokommunikációs technológiák „házassága”, mint új paradigma Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2015. szeptember 25.

PPT
     
 

F. A fizikai ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás) új tartalmi és módszertani kérdései

 

F1

Német Béla: „És mondá az Úr: Legyen mindenütt világosság! Legyen mindenütt LED! Valóban lehet-e mindenütt LED? De hogyan?”„2015 a Fény Nemzetközi Éve”, Fizika tanári találkozó, PTE Fizikai Intézet, Pécs, 2015. május 18. PPT

F2

Német Béla: "Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?" A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási módszerek és az infokommunikációs technológiák „házassága”, mint új paradigma Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2015. szeptember 25.

PPT
     
 

G. A világításról, a fényről

 

G1

Német Béla: „Legyen mindenütt világosság! Legyen mindenütt LED!” 1-3 fejezet: Fényről, Napról, Fényforrások, megvilágítás”, PBKIK Mini duális képzés, Pécs, 2015. április 29. PPT

G2

Német Béla: „Legyen mindenütt világosság! Legyen mindenütt LED!” 4-6 fejezet”: Mi a LED, A LED sokoldalúsága, Példák LED alapú "lámpákra", PBKIK Mini duális képzés, Pécs, 2015. április 29. PPT

G3

Német Béla: „Legyen mindenütt világosság! Legyen mindenütt LED!” 7-8 fejezet: Hogyan éri meg a beruházás? hazai K+F lépések”, PBKIK Mini duális képzés, Pécs, 2015. április 29. PPT

 

 

 

 

H. Kerékpáros közlekedés

 Letöltés

H1

Német Béla: „A kerékpározás jövője Magyarországon”, Kerékpártároló átadás KEOP pályázat keretében, Dunapataj, 2010. március 26.

 PPT

H2

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj, Összefoglaló”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, 2011. szeptember 23.

 PPT

H3

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! Motiváció: Máshol hogy csinálják?”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, 2011. szeptember 23.

 PPT

H4

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 1. A bringa alapkutatást, alkalmazott kutatást serkentő szerepe, felhasználási területei”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, 2011. szeptember 23.

 PPT

H5

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 2. A bringázás infrastrukturális és egyéni feltételei”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, 2011. szeptember 23.

 PPT

H6

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 3. Bringaformák”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, 2011. szeptember 23.

 PPT

H7

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 4. A bringa közösség, és gazdaságfejlesztő szerepe 5. A bringázás kisteljesítményű rásegítői”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, 2011. szeptember 23.

 PPT

H8

Német Béla: „Tekerj, hogy haladj”, Kerékpár tároló átadások bemutató anyaga Baranya, Somogy és Tolna megyék településein, 2014 május-szeptember

PPT

     

 

Dr. Német Béla

Pécs, 2015. október 10.