Hírek

Nyári Diákegyetemet tartottak június 19-20 között a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Fizikai Intézetében. A háromnapos rendezvényen mintegy 21 középiskolás diák vett részt... »

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai immár huszonkettedik alkalommal ítélték oda az ösztöndíjat, amelyet idén 837 érvényesen pályázó közül 151-en nyertek el.

A győztes pályázók névsorát június 26-án hirdették ki a Magyar Tudományos Akadémián a Bolyai-nap keretében. Nagy örömünkre az idei évben Dr. Tóth György kollégánk, a Fizikai Inézet egyetemi adjunktusa is elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

Elismeréséhez gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!.. »

Sapolov Anatolij védése

2019. június 06.

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Tanácsa és a Fizika Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Sapolov Anatolij "Lézeraktív, hullámvezető és elektrongyorsító plazmaközeg vizsgálata saját fejlesztésű kapilláris Z-pinch specifikus MHD modell alkalmazásával" című értekezésének védésére fizikai tudományok tudományágban.

A védés időpontja: 2019. június 12. (szerda) 12:00
helye: PTE TTK E/332 terem (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

Az értekezés tézisei magyar és angol nyelven
Az értekezés: [link]
A doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben: [link]

PTE TTK Fizikai Intézet és a PAB meghívja Nelson M. Mbithi (PTE) "Scaling up of terahertz energies based on semiconductor sources and optimization of THz detection techniques" című előadására.

Helyszín: PTE TTK E/417. előadóterem
Időpont: 2019. 06. 11. (kedd) 14:00.. »

PTE TTK Fizikai Intézet és a PAB meghívja Major Balázs (ELI-ALPS) "Ultrarövid fényimpulzusok fókuszálás során bekövetkező fázis- és polarizációváltozásai" című előadására.

Helyszín: PTE TTK E/417. előadóterem
Időpont: 2019. 05. 23. (csütörtök) 13:00.. »

I. Nyári Diákegyetem

2019. május 13.

A Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete 2019. június 19-21. között első alkalommal rendezi meg "Nyári Diákegyetem" programját. A háromnapos rendezvényre elsősorban azokat a középiskolásokat várjuk, akik a 2018/19-es tanévben a 10., 11., vagy a 12. osztályt végezték és érdeklődést mutatnak a fizika iránt. A résztvevőknek az interaktív előadások meghallgatásán túl lehetőségük lesz a jelenkori tudományos élethez köthető kísérletek elvégzésére is.

A június 3-ig jelentkezők korlátozott számban (a jelentkezés időrendje alapján) a rendezvény alatt ingyenes étkeztetésben részesülnek.

Részletes információk és jelentkezés az alábbi honlapon tekinthetők meg: http://www.physics.ttk.pte.hu/nyari-diakegyetem

A PTE TTK Fizikai Intézete az EFOP 3.6.2-16-2017-00005 "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című projekt keretében meghívja Lu Wang (DESY) "Simulation of terahertz generation in tilted-pulse-front setup" című előadására.

Helyszín: PTE TTK E/417. előadóterem
Időpont: 2019. 05. 14. (kedd) 9:00.. »

Fodor Bálint doktori védése

2019. április 29.

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Tanácsa és a Fizika Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Fodor Bálint "Ellipsometric study of nanostructured silicon materials" című értekezésének védésére fizikai tudományok tudományágban.

A védés időpontja: 2019. május 16. (csütörtök) 13:00
A védés helye: PTE TTK Jeges Károly terem (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

Az értekezés tézisei magyar és angol nyelven
Az értekezés: [link]
A doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben: [link]

A PTE TTK Fizikai Intézet és a PAB meghívja Tőkési Károly (Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet) "Ionization by intense and short electric pulses - classical picture" c. előadására.

Helyszín: PTE TTK A/401. előadóterem
Időpoint: 2019. 05. 02. (csütörtök) 13:00.. »

PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj - 2019. tavaszi szemeszter

2019. február 22.

Kedves Hallgatók!

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül az őszi szemeszterben is meghirdetésre került a PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj. A részletes tájékoztató innen tölthető le. A pályázathoz tartozó adatlap ezen a linken, valamint az előzetes pontszámkalkuláció itt tölthető le.

Dr. Fülöp József András, az MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoport tudományos főmunkatársa 2019. január 23-án megvédte az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott "Nagy intenzitású impulzusok a terahertzes és a látható tartományban" című értekezését. .. »

PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj - 2018. őszi szemeszter

2018. szeptember 12.

Kedves Hallgatók!

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül az őszi szemeszterben is meghirdetésre került a PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj. A részletes tájékoztató innen tölthető le. A pályázathoz tartozó adatlap ezen a linken, valamint az előzetes pontszámkalkuláció itt tölthető le.

Felhívás támogatott angol nyelvtanfolyamon való részvételi lehetőségre

2018. szeptember 11.

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem fizikus és fizikatanár szakos hallgatói támogatott angol nyelvtanfolyamokon vehetnek részt. Az érdeklődők legkésőbb szeptember 17.-éig személyesen keressék fel Dr. Tóth György egyetemi adjunktust, a pályázat humán erőforrás képzéséért és fejlesztéséért felelős alprojektjének vezetőjét (e-mailen: tothgy@fizika.ttk.pte.hu, vagy személyesen: PTE TTK E/407-es iroda).

A jelentkezőknek előzetes egyeztetés alapján szintfelmérőt kell kitölteniök, hogy a számukra legmegfelelőbb szintű képzésen vehessenek részt.

A 100 órás, heti 2x3 órás tanfolyamok időpontjai az órarendekhez igazodva, a Bonus Nyelviskola épületében (7624 Pécs, Ifjúság útja 5/B) kerülnek megtartásra. A képzés díjtalan. A jelentkező hallgatóknak írásban kell vállalniuk, hogy óralátogatásuk rendszeres (hiányzásuk nem haladhatja meg a 20%-ot), valamint, hogy szemináriumi keretek között megismerkednek a pályázat kutatási témáival. A jelentkező hallgatóknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a névsoron túlmenően minden egyes nyelvkurzus alkalmával csoportkép készül róluk a részvétel igazolása érdekében.

A PTE TTK Fizikai Intézetének Nemzetközi Tehetsége Ösztöndíj

2018. augusztus 28.

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül meghirdetésre került a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézetének Nemzetközi Tehetsége Ösztöndíj. A részletes tájékoztató innen tölthető le.

Gyászhír

2018. július 17.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 76. évében elhunyt szeretett kollégánk, Dr. Berkes József.

Berkes Tanár Úr temetése 2018. július 27-én, 13 órakor lesz a Pécsi köztemető dísztermében. A Fizikai Intézet koszorúval rója le kegyeletét. Az Intézet nevében Dr. Erostyák János tart búcsúztató beszédet... »

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Nemzeti kiválósági program (2018-1.2.1-NKP) című kiírásában a PTE TTK Fizikai Intézete konzorciumvezetőként mintegy 300 millió forint összegű támogatást nyert "Ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált atomi és molekuláris folyamatok vizsgálata az ELI-ALPS-nál, módszer- és eszközfejlesztés" tárgyú pályázatának megvalósítására. .. »

A PTE TTK Fizikai Intézet meghívja Varró Sándor (Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA SZFI; ELI-ALPS Research Institute) "A fekete test sugárzási spektruma és a Planck-állandó felfedezése" című előadására.

Helyszín: PTE TTK A/401. előadóterem
Időpont: 2018. 05. 24. (csütörtök) 13:00.. »

A TTK Fizikai Intézet meghatározó szerepe az európai terahertzes közösség életében

2018. május 11.

Az Európai Optikai Társaság (EOS) 2018. május 6-9. között rendezte meg a terahertzes tudomány és technológia 6. európai találkozóját.
A kétévente megrendezett, körülbelül 100 fős esemény az európai terahertzes tudományos közösség legnagyobb találkozója, amelyre Európán kívülről is érkeznek résztvevők.
A két évvel ezelőtti pécsi helyszín után idén Berlin adott otthont a konferenciának, melynek társelnöke Dr. Fülöp József, az MTA-PTE Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. A kutatócsoport és a TTK Fizikai Intézet több munkatársa is beszámolót tartott az újabb eredményekről a rendezvényen, Dr. Hebling János professzor pedig meghívott előadóként beszélt az extrém nagy intenzitású terahertzes impulzusforrásokról és ezek alkalmazási lehetőségeiről.

MOL Mester-M Díjban részesült Simon Péter

2018. március 12.

Intézetünk mesteroktatója, Simon Péter megkapta a rangos, MOL Mester-M Díjat.
A pécsi Leőwey Klára Gimnázium fizikatanára, ahol megalapította a matematika-fizika speciális tagozatot. Az iskolát a magyar fizikaoktatás egyik fellegvárává tette, miközben nemzetközi szinten is elismert fizikatanárrá vált. Tanítványai közül sokan miatta választották a természettudományos pályát, többen már PhD fokozatokat is szereztek. Több, ma is gyakran használt tankönyv és feladatgyűjtemény társszerzője, a Fizikai Szemle folyóirat szerkesztőségi tagja. Tíz éve a fizika OKTV feladatkitűző bizottságának tagja. A Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny főszervezője. A Nemzetközi Fizikai Diákolimpián három diákja képviselte Magyarországot, ahonnan többször arany- és ezüstéremmel tértek vissza.

Kollégánknak ezúton is gratulálunk!

Kedves Hallgatók!

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül a tavaszi szemeszterben is meghirdetésre került a PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj... »

Dr. Pálfalvi László, a Fizikai Intézet egyetemi docense, a Kísérleti Fizika Tanszék vezetője 2018. február 21-én 100%-os eredménnyel megvédte az MTA doktora címre benyújtott "Döntött impulzusfrontú gerjesztésen alapuló terahertzes impulzusforrások optimalizálása" című értekezését... »

Gyászhír

2018. január 17.

Megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. Dr. Janszky József, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának emeritus professzora 2018. január 16. napján életének 75. évében elhunyt.

Janszky professzor mély embersége, közvetlensége, őszinte segítőkészsége nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.


Emlékét őrizzük és ápoljuk... »

Az elmúlt tíz évben a JOSAB folyóiratban az elmúlt tíz év legjelentősebb munkái közt Dr. Hebling János munkája

2018. január 12.

Dr. Hebling János "Generation of high-power terahertz pulses by tilted-pulse-front excitation and their application possibilities" című közleménye az Amerikai Optikai Társaság (Optical Society of America – OSA), Q1-es, Journal of the Optical Society of America B (JOSAB) optikai folyóiratában bekerült az elmúlt évtized 15 legtöbbet idézett cikkei közé. Az újságban megjelenő közlemények elsősorban a fény és anyag kölcsönhatásán alapuló folyamatokkal foglalkoznak. Ilyen témakör például a kvantumoptika, a nemlineáris optika, vagy a lézerfizika.

A terahertzes kutatásokról részletesebben itt olvashatnak az érdeklődők.

Felhívás támogatott angol nyelvtanfolyamon való részvételre

2018. január 08.

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem fizikus és fizikatanár szakos hallgatói támogatott angol nyelvtanfolyamokon vehetnek részt. Az érdeklődők legkésőbb január 19.-éig személyesen kerssék fel Dr. Tóth György egyetemi adjunktust, a pályázat humán erőforrás képzéséért és fejlesztéséért felelős alprojektjének vezetőjét (e-mailen: tothgy@fizika.ttk.pte.hu, vagy személyesen: PTE TTK E/407-es iroda).

A jelentkezőknek előzetes egyeztetés alapján ki kell tölteniük egy szintfelmérőt, hogy a számukra legmegfelelőbb szintű képzésen vehessenek részt. A képzési szintek jól differenciáltak: kezdő1, kezdő2, középhaladó, haladó, középfokú nyelvvizsgára felkészítő. A felsoroltak közül februárban azon két kurzus indul el párhuzamosan, melyekre a felmérők alapján a legnagyobb az igény.

A 100 órás, heti 2x3 órás tanfolyamok időpontjai az órarendekhez igazodva, a Bonus Nyelviskola épületében (7624 Pécs, Ifjúság útja 5/B) kerülnek megtartásra. A jelentkező hallgatóknak írásban kell vállalniuk, hogy óralátogatásuk rendszeres (hiányzásuk nem haladhatja meg a 20%-ot). A jelentkező hallgatóknak továbbá hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a névsoron túlmenően minden egyes kurzus alkalmával csoportkép készül róluk a részvétel igazolása érdekében. A képzés díjtalan.

Kattintson ide az archív hírek megtekintéséhez!

Ajánló

  • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!