Hírek

PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj - 2018. őszi szemeszter

2018. szeptember 12.

Kedves Hallgatók!

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül az őszi szemeszterben is meghirdetésre került a PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj. A részletes tájékoztató innen tölthető le. A pályázathoz tartozó adatlap ezen a linken, valamint az előzetes pontszámkalkuláció itt tölthető le.

Felhívás támogatott angol nyelvtanfolyamon való részvételi lehetőségre

2018. szeptember 11.

Az EFOP 3.6.2-16-2017-00005 "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem fizikus és fizikatanár szakos hallgatói támogatott angol nyelvtanfolyamokon vehetnek részt. Az érdeklődők legkésőbb szeptember 17.-éig személyesen keressék fel Dr. Tóth György egyetemi adjunktust, a pályázat humán erőforrás képzéséért és fejlesztéséért felelős alprojektjének vezetőjét (e-mailen: tothgy@fizika.ttk.pte.hu, vagy személyesen: PTE TTK E/407-es iroda).

A jelentkezőknek előzetes egyeztetés alapján szintfelmérőt kell kitölteniök, hogy a számukra legmegfelelőbb szintű képzésen vehessenek részt.

A 100 órás, heti 2x3 órás tanfolyamok időpontjai az órarendekhez igazodva, a Bonus Nyelviskola épületében (7624 Pécs, Ifjúság útja 5/B) kerülnek megtartásra. A képzés díjtalan. A jelentkező hallgatóknak írásban kell vállalniuk, hogy óralátogatásuk rendszeres (hiányzásuk nem haladhatja meg a 20%-ot), valamint, hogy szemináriumi keretek között megismerkednek a pályázat kutatási témáival. A jelentkező hallgatóknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a névsoron túlmenően minden egyes nyelvkurzus alkalmával csoportkép készül róluk a részvétel igazolása érdekében.

A PTE TTK Fizikai Intézetének Nemzetközi Tehetsége Ösztöndíj

2018. augusztus 28.

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül meghirdetésre került a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézetének Nemzetközi Tehetsége Ösztöndíj. A részletes tájékoztató innen tölthető le.

Gyászhír

2018. július 17.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 76. évében elhunyt szeretett kollégánk, Dr. Berkes József.

Berkes Tanár Úr temetése 2018. július 27-én, 13 órakor lesz a Pécsi köztemető dísztermében. A Fizikai Intézet koszorúval rója le kegyeletét. Az Intézet nevében Dr. Erostyák János tart búcsúztató beszédet... »

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Nemzeti kiválósági program (2018-1.2.1-NKP) című kiírásában a PTE TTK Fizikai Intézete konzorciumvezetőként mintegy 300 millió forint összegű támogatást nyert „Ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált atomi és molekuláris folyamatok vizsgálata az ELI-ALPS-nál, módszer- és eszközfejlesztés” tárgyú pályázatának megvalósítására. .. »

A PTE TTK Fizikai Intézet meghívja

Varró Sándor (Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA SZFI; ELI-ALPS Research Institute) A fekete test sugárzási spektruma és a Planck-állandó felfedezése c. előadására

Helyszín: PTE TTK A/401. előadó terem
Időpont: 2018. 05. 24. (Csütörtök) 13:00.. »

A TTK Fizikai Intézet meghatározó szerepe az európai terahertzes közösség életében

2018. május 11.

Az Európai Optikai Társaság (EOS) 2018. május 6-9. között rendezte meg a terahertzes tudomány és technológia 6. európai találkozóját.
A kétévente megrendezett, körülbelül 100 fős esemény az európai terahertzes tudományos közösség legnagyobb találkozója, amelyre Európán kívülről is érkeznek résztvevők.
A két évvel ezelőtti pécsi helyszín után idén Berlin adott otthont a konferenciának, melynek társelnöke Dr. Fülöp József, az MTA-PTE Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. A kutatócsoport és a TTK Fizikai Intézet több munkatársa is beszámolót tartott az újabb eredményekről a rendezvényen, Dr. Hebling János professzor pedig meghívott előadóként beszélt az extrém nagy intenzitású terahertzes impulzusforrásokról és ezek alkalmazási lehetőségeiről.

MOL Mester-M Díjban részesült Simon Péter

2018. március 12.

Intézetünk mesteroktatója, Simon Péter megkapta a rangos, MOL Mester-M Díjat.
A pécsi Leőwey Klára Gimnázium fizikatanára, ahol megalapította a matematika-fizika speciális tagozatot. Az iskolát a magyar fizikaoktatás egyik fellegvárává tette, miközben nemzetközi szinten is elismert fizikatanárrá vált. Tanítványai közül sokan miatta választották a természettudományos pályát, többen már PhD fokozatokat is szereztek. Több, ma is gyakran használt tankönyv és feladatgyűjtemény társszerzője, a Fizikai Szemle folyóirat szerkesztőségi tagja. Tíz éve a fizika OKTV feladatkitűző bizottságának tagja. A Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny főszervezője. A Nemzetközi Fizikai Diákolimpián három diákja képviselte Magyarországot, ahonnan többször arany- és ezüstéremmel tértek vissza.

Kollégánknak ezúton is gratulálunk!

Kedves Hallgatók!

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül a tavaszi szemeszterben is meghirdetésre került a PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj... »

Dr. Pálfalvi László, a Fizikai Intézet egyetemi docense, a Kísérleti Fizika Tanszék vezetője 2018. február 21-én 100%-os eredménnyel megvédte az MTA doktora címre benyújtott „Döntött impulzusfrontú gerjesztésen alapuló terahertzes impulzusforrások optimalizálása” című értekezését... »

Gyászhír

2018. január 17.

Megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. Dr. Janszky József, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának emeritus professzora 2018. január 16. napján életének 75. évében elhunyt.
A temetés részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást

Janszky professzor mély embersége, közvetlensége, őszinte segítőkészsége nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.

Emlékét őrizzük és ápoljuk.

Nekrológ.. »

Az elmúlt tíz évben a JOSAB folyóiratban az elmúlt tíz év legjelentősebb munkái közt Dr. Hebling János munkája

2018. január 12.

Dr. Hebling János, „Generation of high-power terahertz pulses by tilted-pulse-front excitation and their application possibilities” című közleménye az Amerikai Optikai Társaság (Optical Society of America – OSA), Q1-es, Journal of the Optical Society of America B (JOSAB) optikai folyóiratában bekerült az elmúlt évtized 15 legtöbbet idézett cikkei közé. Az újságban megjelenő közlemények elsősorban a fény és anyag kölcsönhatásán alapuló folyamatokkal foglalkoznak. Ilyen témakör például a kvantumoptika, a nemlineáris optika, vagy a lézerfizika.

A terahertzes kutatásokról részletesebben itt olvashatnak az érdeklődők.

Felhívás támogatott angol nyelvtanfolyamon való részvételre

2018. január 08.

Az EFOP 3.6.2-16-2017-00005 Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben című pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem fizikus és fizikatanár szakos hallgatói támogatott angol nyelvtanfolyamokon vehetnek részt. Az érdeklődők legkésőbb január 19.-éig személyesen kerssék fel Dr. Tóth György egyetemi adjunktust, a pályázat humán erőforrás képzéséért és fejlesztéséért felelős alprojektjének vezetőjét (e-mailen: tothgy@fizika.ttk.pte.hu, vagy személyesen: PTE TTK E/407-es iroda).

A jelentkezőknek előzetes egyeztetés alapján ki kell tölteniük egy szintfelmérőt, hogy a számukra legmegfelelőbb szintű képzésen vehessenek részt. A képzési szintek jól differenciáltak: kezdő1, kezdő2, középhaladó, haladó, középfokú nyelvvizsgára felkészítő. A felsoroltak közül februárban azon két kurzus indul el párhuzamosan, melyekre a felmérők alapján a legnagyobb az igény.

A 100 órás, heti 2x3 órás tanfolyamok időpontjai az órarendekhez igazodva, a Bonus Nyelviskola épületében (7624 Pécs, Ifjúság útja 5/B) kerülnek megtartásra. A jelentkező hallgatóknak írásban kell vállalniuk, hogy óralátogatásuk rendszeres (hiányzásuk nem haladhatja meg a 20%-ot). A jelentkező hallgatóknak továbbá hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a névsoron túlmenően minden egyes kurzus alkalmával csoportkép készül róluk a részvétel igazolása érdekében. A képzés díjtalan.

PTE Fiatal Fizikus Kutatója Ösztöndíj

2017. december 07.

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 számú "Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben" című pályázat keretein belül meghirdetésre került a PTE Fiaal Fizikus Kutatója Ösztöndíj. A részletes tájékoztató innen tölthető le. A pályázathoz tartozó adatlap ezen a linken> tölthető le.

A Pécsi Fizikai Intézet az egyetlen magyar eszköz beszállító az ELI-be

2017. október 03.

Szakdolgozat témaválasztás határideje

2017. szeptember 07.

Kedves végzős BSc-s Hallgatók!

Akik a tavaszi szemeszterben szakdolgozatot szeretnének védeni, szakdolgozat témabejelentőjüket legkésőbb szeptember 30.-áig le kell leadniuk Dr. Tóth György részére (E/407-es iroda). A szakdolgozat témák az Intézet hirdetőtábláján és a honlapon is megtalálhatóak. A szakdolgozat elkészítésénél mindenki ügyeljen a szabályzatban megfogalmazottak betartására és figyelmesen olvassa végig a bírálati szempontokat (7. sz. melléklet)!

Szentágothai és IC Szeminárium

2017. március 01.

Szeretettel meghívjuk Önöket a következő Szentágothai és IC Szemináriumra 2017. március 16-án 15.00 órára a Szentágothai János Kutatóközpont B002. előadójába (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.).

Előadók:
Dr. Fülöp József: Áttekintés a Nagy Intenzitású Terahertzes Laboratóriumról és a kutatási projektekről
Polónyi Gyula: Fényhasznosító biológiai rendszerek vizsgálata a terahertzes tartományban
Monoszlai Balázs: Terahertzes spektroszkópiai berendezés fejlesztése nemlineáris folyamatok vizsgálatához. Kapcsolódás az ELI-ALPS-hoz
Dr. Tibai Zoltán: Töltött részecskék manipulálása, gyorsítása intenzív terahertzes impulzusokkal

Az előadások után: laborlátogatás

Elektronágyú és terawattos lézer is szerepel azon a félmilliárd forintos bevásárlólistán, melyre a Kutatási infrastruktúra megerősítését célzó GINOP pályázat keretében támogatást nyert a PTE TTK Fizikai Intézete. Az elnyert összeg a jól átgondolt és megtervezett kutatási terven túl elsősorban a PTE Fizikai Intézetének az elmúlt másfél évtizedben a közel egyciklusú nagy energiájú terahertzes (1012 Hertz) elektromágneses impulzusok létrehozásának világszinten is kiemelkedő szerepének köszönhető... »

Az MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoport és a TTK Fizikai Intézet munkatársainak közleménye az Optica folyóiratban

A PTE SZKK Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoportja kifejlesztett egy kompakt, félvezető anyagú terahertzes sugárforrást, amellyel sikerült a terahertz-keltés hatásfokát több mint százszorosra növelni. Az infravörös pumpálású, optikai rácsot használó eszközzel extrém nagy elektromos terű terahertzes impulzusok állíthatók elő. Ez új lehetőségeket jelent az anyagvizsgálatban és kompakt, akár terápiás célokra is használható terahertzes részecskegyorsítók kifejlesztésében.
A kapcsolódó tudományos közlemény a rangos Optica folyóiratban jelent meg, annak címlapjára került (grafika: Fajtai Dániel).

Eredeti közlemény: J. A. Fülöp et al., Optica 3, 1075 (2016) .. »

Kutatók éjszakája

2016. szeptember 16.

A 2016-os esztendőben is érdekes előadásokat és kísérleteket mutatnak be az intézet oktatói/kutatói a Kutatók Éjszakája program-sorozaton. A Pécsen megrendezésre kerülő Kutatók Éjszekája részletes programja itt olvasható.
Intézetünkből az alábbi témák kerülnek terítékre:
Dr. Pálfalvi László: Ez is fizika - Izgalmas fizikai kísérletek
Dr. Almási Gábor: Mi minden történhet egy szempillantás alatt? Hétköznapi események szuperlassításban
Dr. Sánta Imre: Lézerművészet
Dr. Tibai Zoltán és Dr. Gál Tamás: Elektron: részecske, hullám - vagy valami más…

A programok szeptember 30.-án, 17.00-21.00 között kerülnek megrendezésre az A/408-as (Jeges Károly) teremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köztársasági ösztöndíj

2016. szeptember 13.

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere a 2016/17-es tanévre Köztársasági Ösztöndíjat adományozott Nagy-Csiha Zsuzsanna, II. éves MSc-s hallgatónknak. Az ösztöndíj elnyeréséről szóló okleveleket Dr. Gábriel Róbert, a kar dékánja a Kari Tanács 2016. október 12-i ülésén adja át.

A sikeres pályázathoz gratulálunk, további sikeres tanulmányokat, kutatómunkát kívánunk!

Jedlik Ányos-díjban részesült Dr. Hebling János

2016. Április 26.

Jedlik Ányos Díjjal tüntették ki Dr. Hebling Jánost

2016. március 17.

A Jedlik Ányos-díjat hagyományosan a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan adományozzák minden évben a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenységért, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismeréséért. Az idei év egyik kitüntetettje Dr. Hebling János intézetigazgató volt. A díjat Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke adta át. részletek>>