Kedves Látogatóink, Kedves Hallgatóink!

 

Üdvözöm Kedves Látogatóimat, Hallgatóimat a

Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék honlapján belül az én lapomon

 

Tanszékünk, részben személyem bemutatkozása.

Tanszékünk neve, feladatai:

 

2005 előtt a Fizika Intézet működött az „Általános és Lézerfizika Tanszék”. Az Általános szó arra utalt, hogy a 2000-től létrejött Pécsi Tudományegyetemen, az integráció következtében, a nem fizika szakokon elinduló fizika oktatását döntően ez az egység kezdte meg. Ekkor hosszabb-rövidebb ideig tanítottunk fizikát számítástechnika, informatikai fizika, kémia, építőmérnök, anyagmérnök, környezettan, környezettudományi szakos hallgatóknak. Ez komoly kihívásnak számított.

A második szó (Lézerfizika) pedig arra utalt, hogy megkezdtük a lézerek ipari, orvosi, kriminalisztikai, képzőművészeti területen történő alkalmazásának kutatását. 2005-re pályázatok sorozatának eredményeként mindez olyan irányt vett, hogy a névben teljes változás (specializálódás) következett be. Ekkortól lett a név: Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék

 

Különösen nagy kihívás volt a környezettan, és a környezettudományi szakosok számára elkészíteni az általános fizikai és a speciális környezetfizikai előadásanyagokat, valamint laboratóriumi gyakorlatokat. Az ilyen képzés irányította a figyelmemet egyre erőteljesebben a környezetvédelem, a környezetgazdálkodás és a különböző energiaforrások felé. Tapasztalhatjuk, hogy a természetes és az épített környezetünkben az elmúlt ötven évben bekövetkező károk, problémák, terhelések okainak meghatározása során hamar el lehet jutni a mi általunk jelenleg alkalmazott energiaforrások (szén, kőolaj, földgáz, urán) felhasználásakor elkövetett szennyező és környezetromboló okokhoz, amiket a „növekvő energia szükségleteink” kielégítése során, mi emberek követünk el.

 

Az emberiség számára azonban, az eddig felhasznált forrásokhoz képest, sokkal nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre egyéb „új” energiaforrások (napsugárzás, kőzethő, biomassza, szélenergia,..). Ezek felhasználása azonban jelenleg „sok problémával” jár. A problémák megértése, a megoldások megkeresése elsősorban most is fizikai, továbbá technikai ismereteket igényel. Tehát, a fizikának nagy a felelősége, de lehetősége is abban, hogy megadja azokat a fizikai, technikai, rendszerszervezési ismereteket arról, hogyan alkalmazhatjuk egyéni, közösségi, társadalmi szinten a felsorolt „új” energiaforrásokat. Ezt vállaltam föl tanszékünkön nyolc évvel ezelőtt és ezt a név megváltoztatásával is gondoltuk mutatni. (erre utal a névben a Környezetfizika szó).

 

A részletesebb elemzések arra is rámutattak, hogy mindez nemcsak fizikai ismereteket, hanem további természettudományi, sőt szervezési, és humán, társadalmi ismereteket is igényel. Ezért a teljesen „új” alapokat is felhasználó energetika és gazdaság megvalósításához új szemléletet is ki kell dolgozni. PARADIGMA váltásra van társadalmilag szükség. Ebben a FIZIKÁNAK meg kell találni a helyét, szerepét. Ezt a célt tűztem ki a komplex „környezetfizikai” oktatási anyag kidolgozásával és új kutatási területek megfogalmazásával.

 

Dr. Német Béla

 

Pécs, 2013. január 20.