Jelentkezési határidő: 2019. június 3.

PTE TTK Fizikai Intézet

Nyári Diákegyetem

2019. június 19-21.

Köszöntő

Kedves Középiskolás Diákok, kedves Szülők!

A Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete első alkalommal rendezi meg nyári diákegyetem programját. A program célja, hogy az érdeklődő fiatalok képet kaphassanak arról, hogy mivel is foglalkozik korunkban egy fizikus. Mit jelent ma kutatónak lenni. Milyen kihívások, kérdések vannak a tudományban és hogy hogyan keressük ezekre a kérdésekre a válaszokat.

A rendezvényen résztvevők interaktív előadásokon vehetnek részt, valamint az Intézet kutatólaboratóriumaiba bekapcsolódhatnak néhány előkészített kísérlet lebonyolításába.

PROGRAM

Június 19. (szerda)

Június 20. (csütörtök)

Június 21. (péntek)

SZERVEZŐK

Előadók

Dr. Tóth György

egyetemi adjunktus

Dr. Tóth György a nyári diákegyetem főszervezője. 2016-ban szerzett doktori fokozatot; PhD értekezésének címe: "Ultrarövid fényimpulzusok előállítása az infravörös és az extrém ultraibolya tartományon". Kutatási tevékenysége a nagyintenzitású lézerfizikához, valamint relativisztikus elektronok által keltett sugárzási terek meghatározásához köthető. Számos nagy impaktfaktorú közlemény és szabadalom kötődik a nevéhez.

Dr. Gál Tamás

egyetemi docens

Dr. Gál Tamás Debrecenben végzett fizikusként, majd az ottani Elméleti Fizika Tanszéken végezte doktori kutatásait a szilárdtest-, molekula- illetve magfizikában használt kvantummechanikai sűrűségfunkcionál elmélet területén. Közel 4 éven keresztül külföldi egyetemeken – a Brüsszeli, az Amszterdami, a Floridai Egyetemen illetve a dél-koreai POSTECH-en – kutatott. Kutatási területe a sűrűségfunkcionál-elméleten kívül a megmaradási kényszerek által megszorított tartományok feletti funkcionális deriválás matematikája és alkalmazásai.

Dr. Tibai Zoltán

egyetemi adjunktus

Dr. Tibai Zoltán Pécsett végzett fizikusként 2011-ben. Doktori fokozatát 2016-ban szerezte meg, disszertációjának címe "Nanométeres relativisztikus elektroncsomó létrehozása lézeres energia modulációval". Fő kutatási területe a relativisztikus részecskék manipulálásának és gyorsításának vizsgálata.

Dr. Paragi Gábor

tudományos főmunkatárs

Dr. Paragi Gábor Szegeden végzett fizikusként és diplomadolgozatát az általános relativitáselmélet tárgykörébe tartozó témából írta. Doktori tanulmányait az SZTE Elméleti Fizikai Tanszékén folytatta, ahol PhD értekezését molekulafizikai számításokhoz kapcsolódó kutatásai eredményeiből védte meg. Fő kutatási területe jelenleg számítógépes molekulaszimulációs módszerek alkalmazása és fejlesztése biológiai és kémiai szempontból érdekes rendszerek esetében.

Gyakorlatvezetők

Dr. Polónyi Gyula Ákos

tudományos munkatárs

Dr. Polónyi Gyula az MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoportjának tagja, szakdolgozatának és diplomamunkájának témája egy regeneratív lézererősítő megtervezése és megépítése volt, doktori fokozatát 2018-ban szerezte meg, disszertációjának címe "Extrém nagy hatásfokú félvezető anyagú terahertzes források". Jelenlegi kutatási tevékenysége a félvezetőkristályos kutatások mellett a fényhasznosító biológiai rendszerek vizsgálata THz-es sugárzás segítségével.

Kiss Mátyás

PhD hallgató

Krizsán Gergő

PhD hallgató

Turnár Szabolcs

PhD hallgató

Gálos Réka Cecília

MSc szakos hallgató

Gálos Réka Cecília I. éves Fizikus MSc szakos hallgató. 2017-ben csatlakozott a THz-es spektroszkópia munkacsoport munkájához. Kutatási tevékenysége az ionfolyadékok és nemlineáris kristályok dielektromos tulajdonságainak THz-es spektroszkópiai vizsgálatához kapcsolódik.
KAPCSOLAT

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban keress bennünket
GY.I.K.

Mi az a diákegyetem?

A diákegyetem olyan többnapos rendezvény középiskolások számára, melynek helyszíne egy tudományegyetem, vagy egyetemi kutatóközpont. Az interaktív tudományos programokat az egyetem oktatói, kutatói tartják.

Mennyibe fog ez kerülni nekem?

A 2019-es évben első alkalommal megrendezésre kerülő diákegyetem teljesen ingyenes. Sőt, a rendezvény alatt még az étkezést is az egyetem biztosítja. Emiatt azonban feltétlenül szükséges, hogy a résztvevők előzetesen regisztráljanak a rendezvény internetes oldalán.

Hogyan regisztrálhatok?

Regisztrálni a rendezvény hivatalos oldalán lehet a "Regisztráció" menüpontra kattintva és a regisztrációs formot kitöltve.

Ha regisztráltam, kötelező részt vennem a rendezvényen?

A rendezvényen korlátozott számú diák vehet részt. Így ha regisztráltál és mégsem jössz el, azzal másoktól veszed el részvétel lehetőségét. Emiatt nyomatékosan kérjük, hogy ha regisztráltál már és mégsem jönnél el a rendezvényre, azt legkésőbb június 1-ig jelezd a nyaridiakegyetem@fizika.ttk.pte.hu címen!

Csak előadások lesznek a diákegyetemen?

Nem. A program 50-50%-ban tartalmaz előadásokat és olyan kutatói tevékenységeket, melyekbe tevékenyen kapcsolódhattok be.

Mit kell majd hoznom magammal a diákegyetemre?

A Szentágothai János Kutatóközpontba való belépésnél mindenképp szükség lesz a személyi-, vagy diákigazolványodra, ezért arra kérünk, hogy valamelyiket mindenképp hozd el magaddal. A résztvevők számára jegyzetfüzetet, íróeszközt és az étkezést is biztosítjuk.

Kik vehetnek részt a nyári diákegyetemen?

A diákegyetemre elsősorban a 10. osztályt már elvégző középiskolás diákokat várjuk. Az előadások feltételezik, hogy a résztvevők ismerik már az erő, a sebesség, a gyorsulás, a térerősség, a mágneses indukció fogalmát, valamint találkoztak már a trigonometrikus függvényekkel. A diákegyetem előadásai nyitottak, azokon bárki részt vehet (aki előzetesen regisztrált). A mérési gyakorlatokon azonban kizárólag középiskolás diákok vehetnek részt.