Vezetésem alatt elkészült diplomamunkák 2004-2012

 

[1] Markovics Ákos kémia szakos hallgató – 2004; „Fizikai számítások és becslések a vitorlázó repülésben

[2] Kukel Gábor levelező fizika szakos hallgató – 2007; „Bevonatok vizsgálata ködfény-kisüléses spektrometriával

[3] Fábián Zoltán fizika szakos hallgató – 2007; „A földhő, a kőzethő és a melegvizű források különböző energetikai célú felhasználása

[4] Gonda László levelező fizika szakos hallgató – 2008; „Elektronikai hulladékok gyűjtése, felhasználása

[5] Schuller Tibor levelező fizika szakos hallgató – 2008; „Szelektív hulladékgyűjtés

[6] Garas Mariann levelező fizika szakos hallgató – 2009; „A szélenergia felhasználása a Bakonyban (Szápár)

[7] Kisbenedek Katalin levelező fizika szakos hallgató – 2009; „Az energetikai célú faültetvények termesztésétől a tüzelés útján történő felhasználásának teljes rendszeréig

[8] Tiffán Dóra Hulladékgazdálkodási szakos hallgató – 2009; Komposztálás

[9] Agócs Ágnes biológia-környezettan tanárszakos hallgató – 2010; „A jövő (2010-2030) újabb generációs atomerőművei

[10] Mengyán Tamás környezettudományi szakos hallgató – 2010; „A nyári napenergia által szolgáltatott hőmennyiség hosszú időtartamú tárolása és felhasználása

[11] Ujfalusi Máté informatikus-fizika szakos hallgató – 2010; Napterek

[12] Kander Dávid környezettudományi szakos hallgató – 2011; „Szélerőművek által termelt villamos energia tárolásának lehetséges módszerei

[13] Balogh Dóra környezettan szakos hallgató – 2011; „A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékainak aktivitás leltára

[14] Bősz Miklós Informatikus fizika szakos hallgató – 2011; „A napsütés síkkollektorral és a vákuumcsöves kollektorral történő eltérő hőhasznosításának elemzése

[15] Mengyán Tamás környezettudományi szakos hallgató – 2012; Kisebb önálló lakóépület, jelenleg elvárt komfortfokozatának biztosítása fenntartható módon, minimális környezetterheléssel

 

Dr. Német Béla

2013. január 20.