Lézerspektroszkópiai és agroenergetikai kutatásaimból született publikációk

 

Időben is két nagy csoportba sorolhatók a közleményeim:

- A 2005-2012 közöttiek az agroenergetika terén folytatott K+F munkákra vonatkoznak

- 2000 előtt lézerspektroszkópiai kutatásokról szólnak a publikációim.

 

 

2005-2012 között megjelent tanulmányaim, közleményeim az agroenergetika terén folytatott K+F munkákról.

 

Alapvető szakmai irányok

Agroenergetika, önellátás,

AgroEnergetikai Parkok,

Komplex biomassza hasznosítás,

Bioszárító, Biogáz üzem, BioAprító

Országos energetikai önellátás arányának meghatározása,

Lézerspektroszkópia alkalmazása a környezetanalitikában.

 

 

Első csoport: Átfogó tanulmányok: Témák:

Agroenergetikai Rendszerek mikro-, kis-, és közepes vállalkozások számára;

Átmenet a posztfosszilis korszakba;

Korszerű agroenergetika, mint a vidékfejlesztés kulcsa;

Az agráripar mint a harmadik ipari forradalom egyik hajtóereje;

AgroEnergetikai Parkok megvalósulóban

 

[1] Német B., Biomassza, energetika, környezetvédelem, foglalkoztatás”, Agrárium, 2005/8. 14-15. old.

[2] Német B., Gábriel R., Sánta I., Ulbert J., Szarkándi L.: „A mezőgazdaság-ipar jövőbeli egysége", Gazdasági Tükörkép Magazin, 2006/1. 16-17. old.

[3] Német B., Sánta I, Borhidi A.: „Agroenergetikai Rendszerek mikro-, kis-, és közepes vállalkozások számára", Agrárium, 2007/3. 32. old.

[4] Gábriel R., Német B., Sánta I., Szarkándi L., Ulbert, J., Víg A.: „Agroenergetikai Parkok és finomítóközpont, Regionális termelői, feldolgozói, fogyasztói hálózat", Gazdasági Tükörkép Magazin, 2007/5.

[5] Sánta I., Német B., Nagy Á.: „Komplex biomassza hasznosítás", Gazdasági Tükörkép Magazin, 2007/10. 18. old.

[6] Német B. Sánta I.: Átmenet a posztfosszilis korszakba”, Gazdasági Tükörkép Magazin, 2008/4. 45. old.

[7] Német B. Sánta I., Áman M., Lukács Gy., Fenyvesi L.: "Korszerű agroenergetika, mint a vidékfejlesztés kulcsa", Agrárium 2008/5. 32-33. old.

[8] Német B., Tamasko L: "A régió Fárosza", Gazdasági Tükörkép Magazin, 2009/1. 34-35. old.

[9] Német B. Sánta I.: „Az agráripar mint a harmadik ipari forradalom egyik hajtóerejeGazdasági Tükörkép Magazin, 2009/3. 24-27. old.

[10] Német B. AgroEnergetikai Parkok megvalósulóban”, Agrárium, 2009/6-7 30-31. old.

[11] Német B. Sánta I..: Lehet-e egységben az agrárenergetika és a környezetvédelem?Gazdasági Tűkörkép Magazin, 2009/10. 45.old.

[12] Német B.:Agráripar és az országos energia-önellátás”, Agrárium, 2010/10. 42-43.

[13] Német B. Sánta I.:A mezőgazdaság, az ipar és a környezetvédelem egységeMagyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin2009/11. 4-5. old.

[14] Német B. Sánta I.: Agroenergetikai eredmények a Dunántúlról. Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010/1. 34. old.

[15] Német B.: „Az agrárium helye az ökoszisztéma modellben”, Agrárium, 2012/8. 38-39.

 

Második csoport: Agroenergetikai fejlesztési eredményeink. Témák:

Növényi melléktermék (gabonaszalma, nyesedék, apríték) tüzelő kazán fejlesztések (130 kW, 600 kW, 2000 kW).

Biokazánnal, forróvíz-hőcserélővel indirekt módon előállított hőléggel működő toronyszárító (2 MW) fejlesztés.

Termofil fermentációt megvalósító biogáz üzem, biometán előállítás.

Növényi melléktermékkel történő fűtés mezőgazdasági épületekben (állatistállók, hajtató házak, épületek)

 

[16] Német B.: "Régiók, ha összefognak" Régióstart, 2007/12. 13. old.

[17] Lukács Gy., Német B.: „Akik okosan játszanak a biotűzzelGazdasági Tűkörkép Magazin, 2008/1. 26.old.

[18] Német B.: "Régiók, ha összefogtak I." Régióstart 2008/12.

[19] Áman M., Német B.: „A gáztüzelés kiváltására irányuló fejlesztés terményszárítók terén Magyarországon”, Agrárium 2008/6-7. 28-29. old.

[20] Német B., Áman M.: "Terményszárítás földgáz nélkül", Agrárium, 2009/1-2. 32-33. old.

[21] Német B., Vass I., Áman J., Herdovics M., Lukács Gy.: „Terményszárítás földgáz nélkül”, Agrárium, 2009/8. 28-29. old.

[22] Német B., Herdovics M., Áman M. Vass I., Lukács Gy.: „A puding próbája: a BioDryer tesztüzeme következikAgrárium, 2010/1. 34-35. old.

[23] Herdovics M., Német B., Áman M. Vass I., Áman J., Lukács Gy.: A BioDryer-rendszer próbája megtörtént”, Agrárium, 2010/11-12. 48-49. old.

[24] Német B. Sánta I.:Gázt (biometánt) neki! Biogáz üzemből metánt a földgázhálózatra Gazdasági Tükörkép Magazin, 2009/8. 18-19. old.

[25] Német B., „Agroenergetika, mint a Dél-Dunántúl és Magyarország húzóágazataRégióstart, 2010/6. 1-2. old.

[26] Német B., „Az agroenergetika mint a „mezőgazdasági gépgyártás” hajtómotorjaAgrárium, 2011/1. 38-39. old.

[27] Német B.:Alternatív fűtési rendszerek a mezőgazdaságban”, Értékálló aranykorona, 2011/10. 28-29.

[28] Német B.: „Energiatakarékos fűtési mód kialakítása hajtató létesítményekben”, Értékálló aranykorona, 2012/2. 25-26.

[29] Német B.: „Növénytermesztési melléktermékek energetikai hasznosítása”, Értékálló aranykorona, 2012/7. 30-31.

[30] Német B.: „Alternatív fűtési rendszerek kialakítása az állattartó telepeken”, Értékálló aranykorona, 2012/8. 29-30.

[31] Német B.: „A fanyesedék és a szőlővenyige energetikai célú hasznosítása”, Értékálló aranykorona, 2013/10. 31-32.

[32] Német B.: Lágyszárú növények szármaradványainak aprítása, darálása, tisztítása felsőfokon, Agrárium, 2014/01.

[33] Német B.: „Biomassza alapú hőenergia ellátás alkalmazási területei a mezőgazdaságban” Értékálló aranykorona, 2014/4. 31-32.

[34] Német B.: Mezőgazdaságban keletkezett másodnyersanyagok energetikai célú hasznosítása”, Értékálló aranykorona, 2015/8. 28-30.

 

 

Ez a 33 publikáció 2005-2014 között, elsősorban az Földművelésügy és Vidékfejlesztési Minisztérium (Agrárium), a GM (most Nemzetgazdasági Minisztérium) (Gazdasági Tükörkép Magazin) havi lapjaiban jelent meg. Több írást közölt az Értékálló Aranykorona nevű mezőgazdasági havilap. Ezeknek az írásoknak, a pályázataink kiírásainak megfelelően, a közvéleményt kellett tájékoztatni.

 

Ezek a minisztériumi lapok elsősorban az ipari, mezőgazdasági szakemberek tájékoztatására szerveződtek. Azt a szakmai munkám elismerésének tekintem, hogy már tizenegy [7, 9, 11, 12, 15, 25-30] felkért összefoglalót írhattam meg. A [9]-ben felkért személyek között Lang István akadémikussal a [24]-ben pedig Dudits Dénes akadémikussal sikerült együtt szerepelnem.

 

 

2000 előtt folytatott lézerspektroszkópiai kutatásaim publikációi

 

[F1] B. Német, K. Musiol, I. Sánta, J. Zachorowski: Time-resolved vibrational and rotational emission analysis of laser-produced plasma of carbon and polymers, J. of Molecular Structure, 511-512 1-3; 259-270 (1999).

[F2] B. Német, K. Musiol: “Time-Resolved Optical Monitoring of Laser-Produced Plasma Derived from Germanium”, Contributions to Plasma Physics, 39, 85-88 (1999).

[F3] Kisbán G., Német B. “Lézeres spektroszkópiai módszer mikroanyag-maradványok gyors vizsgálatára”, Belügy szemle, (1) 90-100 (1998).

[F4] Német B., Kisbán G.: “A .22 LR-lőszerek lövedékeinek lézeres spektroszkópiai vizsgálata” Belügy szemle, (7-8) 51-55 (1998).

[F5] Paksy L., Német B., Lengyel A., Kozma L., Czekkel J.: “Production Control of Metal Alloys by Laser Spectroscopy of the Molten Metals. Part 1. Preliminary Investigtions”, Spectrochim. Acta  51B, 279-290 (1996).

[F6] Német B, L. Kozma: "Time-resolved line shape studies of Nd:YAG laser induced microplasmas arising from gold surfaces" Fresenius J. Anal. Chem. 355, 904-908 (1996).

[F7] Német B., L. Kozma: "Basic Investigations on Nanosecond Laser–Induced Plasma Emission Kinetics for Quantitative Elemental Microanalysis of High Alloys", J. of Anal. At. Spectrom. 10, 631–636 (1995).

[F8] Német B, L. Kozma: "Time–resolved optical emission spectrometry of Q–switched Nd:YAG laser–induced plasmas from copper targets in air at atmospheric pressure", Spectrochim. Acta Part B 50, 1869–1888 (1995).

[F9] Páli T, B. Német, M. Pesti: "Phase Transition of Membrane Lipids" Ch. 5. in Manual on Membrane Lipids, ed. R. Prasad, Springer Verlag, Berlin, pp. 90–128. (1995) (könyv fejezet).

[F10] Lupkovics G., B. Német, L. Kozma: "Time–resolved Laser–Induced Breakdown Spectrometry", Ch. 5. in Lasers and Optical Engineering, Current Trends in Optics, Vol. 2., ed. J.C. Dainty, Academic Press Ltd., London, New York, pp. 69–82. (1994) (könyv fejezet).

[F11] Sánta I., L. Kozma, B. Német, J. Hebling, M.R. Gorbal: "Experimental and Theoretical Investigation of a Traveling Wave Excited TEA Nitrogen Laser" IEEE J. of Quant. Electron. QE-22, 2174–80 (1986).

[F12] Sánta I., S. Szatmári, B. Német, J. Hebling: "Investigation of TEA–TE Nitrogen Laser System", Optics Commun. 41, 59–60 (1982).

 

 

Dr. Német Béla

Pécs, 2014. augusztus 20.