A PTE Fizikai Intézete által felügyelt alap-, kötelezően választható és speciális kollégiumok, amelyek kialakításában sikerült  alapvető szerepet játszanom, és ezeket jelenleg is oktatom.

 

 

A kurzus neve

Kódja

Típusa

1

Alkalmazott fizika (Előadás elsősorban nem fizika szakos BSc hallgatóknak)

 

Alap

2

Környezeti fizika I (Előadás; Környezettudományi BSc hallgatóknak)

AKORN15

Alap

3

Környezeti fizika II. (Előadás; Környezettudományi BSc hallgatóknak)

AKORN15

Alap

4

Környezeti fizika laboratórium (Laboratóriumi mérések; Környezettudományi BSc hallgatóknak)

KOR 53

Alap

5

Környezeti fizika gyakorlat (Szeminárium Környezettudományi BSc hallgatóknak)

AKORN16

Alap

6

Környezeti fizika az iskolában (Matematika fizika tanári szakirányú BSc hallgatóknak)

FIZ39

Alap

7

Nem fosszilis források energetikája, használatuk fenntarthatósága (Előad., szem.; TTK szakosoknak)

FIZ-KV-6701

Köt. vál.

8

Nukleáris energetika (Előadás; Fizika BSc hallgatóknak)

 

Köt. vál.

9

Ipari technológiák és környezet (Előadás; Környezet fizika szakirányú MSc hallgatóknak)

 

Alap

10

Energetika és környezet (Előadás; Környezet fizika szakirányú MSc hallgatóknak)

 

Alap

11

Környezeti spektroszkópia (Labor; Környezet Tudományi MSc, Környezet fizika szakirány)

 

Alap

12

Elektromos energia előállítása és felhasználása (Előadás, szeminárium; Nem fizika szakosoknak)

 

Spec. kol

 

Ezek közül kiemelkedik a Környezeti fizika. Ennek nagyon fontos szerepe van a felsőfokú, a középfokú oktatásban, a kutatás-fejlesztésben, a köztudat formálásában, önmagunk nevelésében.

 

Környezeti fizika: A teljes környezetre (természeti, épített, társadalmi) tesz állításokat

Felfogásom szerint a szemlélete a következő

- A környezetfizika a környezetünkre (természeti, épített, társadalmi) vonatkozó ismereteket energetikai szemléletben tárgyalja. (inter-, multi- és transzdiszciplináris)

- Mivel minden tevékenység és következménye „energiában mérhető”, ezért van, leginkább a fizikának lehetősége arra, hogy átfogóan „lássa, tárgyalja az egészet”.

- Egy rendszer anyagáramát, energiaszükségleteit, ennek emberi munka szükségleteit és költségtényezőit egy rendszerben tárgyalja. A termékek előbb-utóbb (egy emberi generáció időtartamához képest is rövidebb időn belül) hulladékok lesznek. A hulladékokat a környezeti fizika alapanyagként fogja fel (újabb termékek előállításához), vagy  energiaforrásként a feldolgozáshoz. Így valósulhat meg a hulladékgazdálkodás. Mindez részét képezheti, a napjainkban "terjedő" kék gazdaság, gondolatnak, amely az emberi gazdaság Ökoszisztéma elvek szerinti (innovatív) szerveződése.

 

A környezetfizikának integrátori, koordinátori szerepe lehet, mivel

- „érti” a kémia, a biológia, az energetika kvantitatív eredményeit is,

- beszél „matematikául”

- alkalmazni tudja a számítástechnikát (mérés-vezérlés, automatizált adatfeldolgozás,  stb.).

 

Hallgatóim:

Környezettudományi BSc hallgatók,

Környezettudományi MSc, Környezetfizika szakirányú hallgatók,

Fizika BSc, Informatika Fizika, Matematika, stb. szakos hallgatók (Köt. vál.)

Hulladékgazdálkodó OKJ képzésű hallgatók (ez a képzés a 2013-2014-es tanévben nincs)

 

Dr. Német Béla

 

Pécs, 2013. január 20.