Intézeti Tanács tagjai

Tisztségük alapján

Dr. Hebling János, intézetigazgató, egyetemi tanár
Dr. Almási Gábor, tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Pálfalvi László, tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Korpa Csaba, tanszékvezető, egyetemi tanár

Választott tagok

Dr. Tóth György, választott Kari Tanács tag, tudományos segédmunkatárs
Lombosi Csaba, választott nem vezető oktató, tudományos segédmunkatárs

Hallgatói tagok

Bódog Ferenc, DOK delegált
Turnár Szabolcs, HÖK delegált
Nagy-Csiha Zsuzsanna Mafihe PHB delegált

Hatályban lévő SzMSz