Fizikatanár mesterképzési szak (MA)

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben ttörténő folytatására való felkészítés.

A szakképzettség oklevélben szereplő magyar nyelvű megjelölése: okleveles fizikatanár (teacher of physics) Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali és levelező tagozaton

A képzési idő és a kreditek száma az alapdiplomától függően változik, az alapképzésekre épülő szakon, nappali képzésben öt félév és 150 kredit (ld. táblázat).

Képzési forma Összes képzési idő/kredit Ebből "fizika" kredit
Alapképzésre épülő tanári szakon, két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév 150 kredit 30 (első tanári szakképzettség), vagy 50 (második tanári szakképzettség esetén)
Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően, vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett tanári szakon 3 félév 90 kredit 30 (ha további 10 kredit kreditátvitellel elismerhető)
Főiskolai szintű fizikatanári szakképzettség birtokában 2 félév 60 kredit 30
Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben, tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában * 2 félév 60 kredit 40
Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári, de nem fizikai szakképzettség birtokában * 2 félév 60 kredit 40
Két főiskolai szintű tanári (ebből egyik fizika) szakképzettség birtokában ugyanezen a két szakterületen két tanári szakképzettség megszerzésekor 2 félév 60 kredit 30
* A felvétel előfeltétele 50 kredit fizika ismeret. Ha ilyen még nincs, ez részismereti képzés keretében szerezhető meg.

Első tanári szakképzettség csak két szakterület párhuzamos elvégzésével szerezhető.

Fizika alapszak tanári szakiránnyal történő elvégzése után a mesterképzésben 30 kredit a fizika blokk.

Nem fizika alapszak tanári szakiránnyal történő elvégzése után a mesterképzésben 50 kredit a fizika blokk.

A további krediteken a pedagógiai és pszichológiai ismeretkörök (40 kredit), valamint az összefüggő intézményi gyakorlat (30 kredit) osztoznak. Felvételi témakörök Nyelvi követelmények: A tanári mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.
A képzéssel kapcsolatos további információk (szakmai tájékoztatás):
Dr. Hebling János OSA fellow, egyetemi tanár, Kutatócsoport-vezető E-mail: hebling [k] fizika [p] ttk [p] pte [p] hu Cím: H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Postai cím: 7604 Pécs Pf.: 266. Telefon.: +36 72 503-645 (közvetlen) Fax: +36 72 501-571

Ajánló

  • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!